FOOD

Hot Dogs

GrillBurger™ with cheese

ມີຫຼາຍແບບໃຫ້ເລືອກ:

  • ຮ໊ອດດ໋ອກ ອໍລິຈີໂນ
  • ຊີດສ໌
  • ຊິລີ
  • ທຮິບໂປ້ຊີດສ໌
  • ເປັບເປີໂຣນີ
  • ຊິລີຊີດສ໌

 

ບໍ່ມີຮ໊ອດດ໋ອກຢູ່ໃສ ແຊບຄຸນະພາບເລີດ ທຽບເທົ່າກັບ DQ® ແລ້ວ! ສັ່ງແບບໃດກໍ່ໄດ້ທີ່ທ່ານມັກ: ທັງແບບທຳມະດາ, ແບບມີຊີດສ໌ ຫຼື ສຳລັບລົດຊາດທີ່ແຊບສຸດຍອດຕ້ອງລອງ ຊິລີຊີດສ໌ດ່ອກ ເດີ້!!!