BLIZZARD® LAO

ລອງຊີມການປະສົມປະສານຂອງລົດຊາດກະແລັມໜຸ້ມໆ

Oreo® Blizzard® Treat

Brownie Temptation Blizzard®

 

 

 

ຄຸກກີ້ ໂອຣິໂອ® ບົດປະສົມເຂົ້າກັນກັບ ກະແລັມ DQ® ລົດຊາດວານິລາຊັອບເສີບໜຸ້ມໆ.

 

ຂຶ້ນເທິງ  

Chocolate Oreo® Blizzard® Treat

Brownie Temptation Blizzard®

 

 

 

ຊ໊ອກໂກແລັດຫວານໆ ກັບ ຄຸກກີ້ໂອຣິໂອ ສັບຫຍາບໆ ປັ່ນເຂົ້າກັບກະແລັມ DQ® ລົດຊາດວານິລາຊັອບເສີບນຽນລະອຽດ..

 

ຂຶ້ນເທິງ  


Coffee Oreo® Blizzard® Treat

Coffee Temptation Blizzard®

 

 

 

ກາເຟແຊບໆກັບຄຸກກີ້ໂອຣິໂອຕ່ອນນ້ອຍໆປັ່ນເຂົ້າກັນກັບກະແລັມ DQ® ລົດຊາດວານິລາຊັອບເສີບລະອຽດນຽນໜຸ້ມ.

 

ຂຶ້ນເທິງ  

Strawberry Oreo® Blizzard® Treat

strawberry Temptation Blizzard®

 

 

 

ເປັນການລວມຕົວກັນທີ່ມີສີສັນສົດໃສ, ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສວຍງາມທີ່ສຸດພ້ອມກັບລົດຊາດອັນແສນຫວານ.

 

ຂຶ້ນເທິງ  

Kit Kat® Blizzard Treat

kit kat Temptation Blizzard®

 

 

 

ເປັນຂອງໂປດປານຂອງຄົນທົ່ວໂລກຕະຫຼອດມາ. ພຽງແຕ່ໃສ່ຊ໊ອກໂກແລັດ ຄິດແຄັດ ໃນສັດສ່ວນທີ່ພໍເໝາະ.

 

ຂຶ້ນເທິງ  

Chocolate Xtreme Blizzard® Treat

Brownie Temptation Blizzard®

 

 

 

ຕ່ອນບຮາວນີ້ໜຸ້ມໆ, ຊ໊ອກໂກ້ຊັ້ງ, ໂກໂກຟັດ ປັ່ນເຂົ້າກັບ ກະແລັມ DQ® ລົດຊາດວານິລາຊັອບເສີບນຽນລະອຽດ.

 

ຂຶ້ນເທິງ  

Chocolate Covered Strawberry Blizzard® Treat

strawberry Temptation Blizzard®

 

 

 

ການປະສົມປະສານຄວາມໂຣແມນຕິກ ແລະ ຄວາມແຊບທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍມີມາ.

 

ຂຶ້ນເທິງ  

Green Tea Chocolate Chunk Blizzard® Treat

chocochunks Temptation Blizzard®

 

 

 

ຊາຂຽວ ແລະ ຊ໊ອກໂກ ຊັ້ງ ປັ່ນເຂົ້າກັນກັບກະແລັມ DQ® ລົດຊາດວານິລາຊັອບເສີບນຽນໜຸ້ມ.

 

ຂຶ້ນເທິງ  

Green Tea Almond Blizzard® Treat

Brownie Temptation Blizzard®

 

 

 

ຊາຂຽວແລະຖົ່ວອາວມອນຕ່ອນນ້ອຍໆປະສົມລວມກັບກະແລັມ DQ® ລົດຊາດວານິລາຊັອບເສີບນຽນໜຸ້ມ.

 

ຂຶ້ນເທິງ  

Strawberry Banana Blizzard® Treat

Brownie Temptation Blizzard®

 

 

 

ເປັນການປະສົມປະສານທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງໝາກໄມ້ທີ່ທ່ານມັກ, ປະສົມກັບກະແລັມ DQ® ລົດຊາດວານິລາຊັອບເສີບສູດດັ້ງເດີມໄດ້ຢ່າງລົງຕົວ.

 

ຂຶ້ນເທິງ  

Caramel Almond Blizzard® Treat

Caramel Temptation Blizzard®

 

 

 

ຄາລາເມວແລະຖົ່ວອາວມອນຕ່ອນນ້ອຍໆປັ່ນລວມກັນກັບກະແລັມ DQ® ລົດຊາດວານິລາຊັອບເສີບນຽນລະອຽດ.

 

ຂຶ້ນເທິງ  

Cappuccino Almond Blizzard® Treat

Brownie Temptation Blizzard®

 

 

 

ກາເຟ ແລະ ຖົ່ວອາວມອນປະສົມກັບກະແລັມ DQ® ລົດຊາດວານິລາຊັອບເສີບນຽນລະອຽດ.

 

ຂຶ້ນເທິງ  

Brownie Temptation Blizzard®Treat

Brownie Temptation Blizzard®

 

 

 

ຊ໊ອກໂກແລັດບຣາວນີ້ ຊັ້ງ ທີ່ເລີດທີ່ສຸດ ປະສົມກັບຊ໊ອດຊ໊ອກໂກແລັດ, ຖົ່ວ ແລະ ກະແລັມ DQ® ລົດຊາດວານິລາຊັອບເສີບ.

ຂຶ້ນເທິງ  

Banana Split Blizzard® Treat

Brownie Temptation Blizzard®

 

 

 


ໜຶ່ງໃນຂອງຫວານຍອດຮິດທີ່ປະສົມປະສານໄດ້ຢ່າງລົງຕົວ! ສະຕໍຣ໌ເບີຣີ, ໝາກນັດ, ຊ໊ອກໂກແລັດ ແລະ ໝາກກ້ວຍ ປະສົມກັບ ກະແລັມ DQ® ລົດຊາດວານິລາຊັອບເສີບ.

 

ຂຶ້ນເທິງ