About Us

An Edible DQ® Encyclopedia

 

THE OFFICIAL DQ® SYSTEM WEBSITE

ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 70 ປີມາແລ້ວທີ່ຄົນອາເມຣິກກັນຫລົງໄຫລໃນສິນຄ້າແຊບໆຂອງ ເດຣີ້ຄວີນ ນັບແຕ່ຮ້ານ ເດຣີ້ຄວີນຮ້ານທຳ ເປີດຢູ່ເມືອງ ໂຈລຽດ, ລັດອິລິນອຍ ປະເທດສະຫະລັດອາເມຣິກາໃນປີ 1940 ໂດຍ ເຈ ເອຟ ແມັກຄູລຸກ ເພິ່ນຄົ້ນພົບວ່າກະແລັມຈະມີລຫົດຊາດແຊບຂຶ້ນຖ້າເຮັດໃຫ້ໜຸ້ມ ໂດຍການຜະລິດສົດໃໝ່ຈາກເຄື່ອງຈັກ ບໍ່ແຂງຄືກະແລັມແຊ່ທົ່ວໄປ ແລະ ຈາກສັນຍາລັກອັນໂດດເດັ່ນ ກະແລັມໂຄນມົນໆຫົວຮູບໂຕດີ ເຮັດໃຫ້ ເດຣີ້ຄວີນ ມີເອກະລັກພິເສດທີ່ບໍ່ຄືໃຜ. ເຈ ເອຟ ແມັກຄູລຸກ ໄດ້ຮັບການຂະໜານນາມວ່າເປັນ “ລາຊີນີຂອງທຸລະກິດຜລິດພັນນົມ” ເຊິ່ງເປັນທີ່ໄປທີ່ມາຂອງຊື່ “Dairy Queen”

ສິນຄ້າຂອງເດຣີ້ຄວີນ ເປັນຜລິດພັນນົມກຶ່ງແຊ່ແຂງ ປະກອບດ້ວຍນົມ, ຄຮີມ, ນ້ຳຕານອ້ອຍ, ວານິລາ ແລະ ຜົງຮັກສາສະພາບ ເຊິ່ງມາຮ້ານໃນລັກສະນະຂອງແຫຼວຄ້າຍຄືນົມ ເອີ້ນວ່າ ມິກສ, ເມື່ອນຳມາໃສ່ເຄື່ອງຈັກເຮັດກະແລັມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເປັນຜລິດພັນກຶ່ງແຊ່ແຂງ ສິນຄ້າຂອງເດຣີ້ຄວີນ ມີໄຂມັນເນຍພຽງ 5% ເມື່ອປຽບທຽບກັບກະແລັມທົ່ວໄປເຊິ່ງມີເຖິງ 10%. ດັ່ງນັ້ນ, ກະແລັມຂອງ ເດຣີ້ຄວີນຈະມີຈຳນວນ ເຄວໂລລີ້ ທີ່ໜ້ອຍກວ່າກະແລັມທົ່ວໄປ. ອີກຢ່າງໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຜລິດພັນຂອງ ເດຣີ້ຄວີນ ແຕກຕ່າງຈາກກະແລັມ ຄືການບັນຈຸອາກາດເຂົ້າໄປໜ້ອຍກວ່າກະແລັມທົ່ວໄປເຖິງເຄິ່ງໜຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ ກະແລັມຊັອບເສີບຂອງເດຣີ້ຄວີນ ມີລົດຊາດທີ່ແຊບກວ່າແລະເປັນຜລິດຕະພັນຈາກທຳມະຊາດທີ່ແທ້ຈິງ